Midnet_Logga

Våra tjänster
Kabelblåsning
Installation
Grävning
Projektering/projektledning

Kabelförläggning

Vi utför alla typer av kabelförläggning inom fiber och el.

Både gällande schakt och schaktfritt så samarbetar vi med ett flertal olika entreprenörer, främst i regionen Mellansverige. Vi försöker alltid att ha en så lokal aktör som möjligt då vi anser det vara till stor nytta med lokalkännedom av både område och markförhållanden vid just schaktarbeten.

Kontakta oss

Besöksadress
Kompanivägen 11
852 38 Sundsvall

Kontaktvägar
Tel: 060-57 41 16
E-post: info@midnet.se
Fakturor: midnet@rekyl.nu